Sett uttateSett uttate

Folka har alltid vore på vandring

“Folkevandringstid” sto det i læreboka om hundreåra før og etter at Kristus kom til verda. Eg såg føre meg ei endelaus rekkje av menneske på marsj fram og oppover.

AV Bjarte Schreiner Botnen
Publisert