Hoppa av eigen karriere for å gi andre store sykkelopplevingar

Etter mange år som konkurransesyklist skjønte Martin Haugo at han fann meir glede i å dele sykkelopplevingane med andre.

AV Mona N. Stensvold
Publisert