Over kaffikoppenReportasje
Over kaffikoppen:

Baud Kleven på kaffi

I DENNE SPALTA har me mange gongar vore innom øvrigheita i gamle dagar, altså lensmennene. Dei som sørga for lov og orden i si eiga bygd og i tillegg hadde fleire samfunnsviktige oppgåver.

AV
Publisert