80 år gamle dagboknotat: «Ein sorgens dag over Europa»

3. september var det 80 år sidan andre verdskrig braut ut. Hallingane som følgde nyheitene i radio og aviser frykta alt då at Norge ville bli langt hardare råka enn under første verdskrig.

AV Magnus Lindahl
Publisert