– Mange negative konsekvensarNyheiter

Slaktar forslag om auka reiselivsmoms

Dagleg leiar i Hemsedal Turisttrafikklag, Richard Taraldsen, er svært kritisk til å auke reiselivsmomsen. Han peikar på mange og store negative konsekvensar og ringverknader for turistbygda og reiselivsnæringa i distrikta.

AV Torbjørn Gunhildgard
PublisertFinansminister Siv Jensen (Frp): – Avgjerda er ikkje tatt

I ein e-post til Fri Flyt 2. september har finansministeren følgjande kommentar til forslaget frå det regjeringsoppnemnte utvalet om å innføre nye og enklare momsreglar:

«Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til denne saken. Anbefalingen om å innføre én felles sats på merverdiavgift i Norge kommer fra et utvalg som vi har satt ned, men som har jobbet helt uavhengig. Rapporten fra utvalget har nettopp vært på høring, og vi har fått mange relevante og gode innspill som vi nå skal se grundig på før vi gjør våre vurderinger.

Som regel kommenterer ikke jeg de konkrete anbefalingene fra uavhengige utvalg som vi setter ned, før jeg har fått sett grundig på saken. Men i dette tilfellet varslet jeg tydelig, allerede da utvalget kom med sin rapport, at det ikke vil være aktuelt for denne regjeringen å fjerne alle lav- og nullsatser selv om det er det utvalget anbefaler. Vi er opptatt av de hensynene som ligger bak lav- og nullsatsene i momssystemet vårt i dag».

Høyringsfristen gjekk ut i slutten av august, og det er førebels ikkje klart når ei eventuell lovendring trer i kraft. Finansdepartementet skal vurdere innspela før dei tek stilling til saka.