Så vart det tronskifte i Nore og Uvdal

– Å vera ordførar er som å ha hobbyen sin som jobb. Politikarar og tilsette må spela på same lag. Å ta godt vare på heile laget.

AV Torbjørn Gunhildgard
PublisertPolitiske utval i Nore og Uvdal

Formannskap:
Jan Gaute Bjerke (Ap, ordførar), Nils Helge Tufto (H, varaordførar), Anne Grete Svendsen (Ap), Ida Bjerke (Ap), Lars Inge Enerstvedt (Sp), Gun Helen Glesne (Sp), Jon Brun (Sp).

Hovudutval for livsløp og kultur (LK):
Sigrid Enerstvedt Heggelien (Ap, leiar), Ane Haug Skriudalen (Ap, nestleiar), Knut Heiberg (Ap), Kåre Gunnar Bergstøl (Sp), Kristine Nørstebø Presterud (Sp), Erik Hauge (SV), Anne Lise Bergerud (H).

Hovudutval for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK):
Lars Egedahl (H, leiar), Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap, nestleiar), Ingvar Svendsen, (Ap), Inger Lassegård (H), Anne Beate Rye Teigen (Sp), Ole Morten Simensen (Sp), Lars Erik Jacobsen (Sp).

Kontrollutval:
Erik Solheim (Frp, leiar), Hilde Stordalen (Sp, nestleiar), Marianne Hjertaas Sporan (H), Tov Sandnæs (SV), Stein Erik Røbech (Ap).