Ny hengar gjer jobben enklare for redningshundane

Norske Redningshunder har fått ny beredskapshengar. Hengaren skal dekke heile Vestre-Viken.

AV Cecilie Skogheim
Publisert
Oppdatert:Norske Redningshunder:

* I Buskerud distrikt har Norske Redningshunder fem lokallag: Numedal Midtre Hallingdal Lag (NMHL), Kongsberg og omegn Lag (KOOL),  Ringerike og Modum lag (ROML), Drammen og omegn lag (DOL), Hol lag (HOL) og Lier lag.

* Organisasjonen er avhengig av støtte for å kjøpe utstyr og utdanne hundar.

* Hovudredningssentralane og politiet tilkallar hundeførarar når det er behov.