Debatt: Lokal skatteinnkreving er best

AV Gerd Signe Eieland Leder Norges Kemner- Og Kommuneøkonomers Forbund
Publisert