Ytring: Stress

Dei fleste har det godt i landet vårt. Økonomien er god og velferdsordningane mange. Det fekk me, mellom anna, høyre i valkampen.

AV Arne Lie, Pensjonert Prest
Publisert
Oppdatert: