Prisar / Fristar

AV
Publisert
Oppdatert:

Annonsar i avisa:

Annonsefristar

TYSDAGSAVISA
Innan måndag kl 09.00
Barnebileta innan fredag kl. 09.00

TORSDAGSAVISA
Innan onsdag kl 09.00
Barnebileta innan tysdag kl. 09.00

LAURDAGSAVISA
Innan fredag kl 09.00
Barnebileta innan torsdag kl. 09.00

Avisa kjem ut tysdag, torsdag og laurdag.

Rabatt

Rubrikkannonsar for privatpersonar:
2. innrykk og dei påfølgjande -50%