Andre privatannonser

AV
Publisert

Til deg som privatperson har me fleire annonsetypar,  enten du skal kjøpe eller selja  smått eller stort, takke eller gratulera nokon, sette inn ei kunngjering eller marknadsføre eit arrangement.

Skal du sette inn ei privatannonse kan du ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 32 08 65 00 eller annonse@hallingdolen.no

Annonsefristar

TYSDAGSAVISA
Innan måndag kl 09.00
Barnebileta innan fredag kl. 09.00

TORSDAGSAVISA
Innan onsdag kl 09.00
Barnebileta innan tysdag kl. 09.00

LAURDAGSAVISA
Innan fredag kl 09.00
Barnebileta innan torsdag kl. 09.00

Du er alltid velkomen til å kontakte vår marknadsavdeling dersom du ynskjer meir informasjon.

Kontakt oss på tlf. 32 08 65 00 eller send ein e-post til annonse@hallingdolen.no