70 år med hovud, hjarte, hender og helse

Frå etterkrigstid til høgteknologi: Samklang 4H er like aktuell.

AV Cecilie Skogheim
Publisert